Els documents de l’Agenda Besòs

agenda_besos

El Consorci del Besòs, amb la col·laboració d’altres institucions, ha desenvolupat l’Agenda Besòs

Dilluns, 23 d’octubre de 2017

El Consorci del Besòs i Barcelona Regional amb la col·laboració de l’IERMB (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) i de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques) han desenvolupat l’Agenda Besòs amb la finalitat de definir una estratègia d´acció compartida i consensuada entre els cinc municipis que pertanyen a l’Eix Besòs.

L’Agenda Besòs és un procés. Una manera de treballar coordinadament per a la gestió del territori amb vocació de continuïtat en el temps. Un instrument que estableix les bases per implementar polítiques i executar projectes d’efecte catalitzador des del consens, adaptable a les dinàmiques i les necessitats canviants de la societat. Un instrument que permeti canalitzar les planificacions existents i futures, per compartir-les i consensuar-les entre els municipis i la ciutadania, però també per poder executar-les a través de la recerca de compromisos de finançament per part de les administracions locals i supramunicipals.

Aquí teniu part dels documents als que podeu accedir.

DOCUMENTS

resum agenda besòs
DOCUMENT DE SÍNTESI DE L’AGENDA BESÒS
EIX TEMÀTIC 1: COHESIÓ SOCIAL I BARRIS
EIX TEMÀTIC 2: ECONOMIA, TREBALL I TEIXIT PRODUCTIU
EIX TEMÀTIC 3: ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT
EIX TEMÀTIC 4: INFRAESTRUCTURA VERDA-BLAVA
EIX TEMÀTIC 5: QUALITAT AMBIENTAL
EIX TRANSVERSAL 1: PARTICIPACIÓ, POLÍTIQUES PÚBLIQUES I MIRADES DEL TERRITORI BESÒS
EIX TRANSVERSAL 2: PLANIFICACIÓ A LLARG TERMINI
RESUM EIX TEMÀTIC 1: COHESIÓ SOCIAL I BARRIS
RESUM EIX TEMÀTIC 2: ECONOMIA, TREBALL I TEIXIT PRODUCTIU
RESUM EIX TEMÀTIC 3: ACCESSIBILITAT I CONNECTIVITAT
RESUM EIX TEMÀTIC 4: INFRAESTRUCTURA VERDA-BLAVA
RESUM EIX TEMÀTIC 5: QUALITAT AMBIENTAL
RESUM EIX TRANSVERSAL 1: PARTICIPACIÓ, POLÍTIQUES PÚBLIQUES I MIRADES DEL TERRITORI BESÒS
RESUM EIX TRANSVERSAL 2: PLANIFICACIÓ A LLARG TERMINI
FITXES DEL PLA D’ACCIÓ
ATLES DE L’EIX BESÒS
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat