Perfil del contractant

exp 229/14
adjudicat

International competition_ Concurs de projecte “Passage Besòs”

Competition projects to tender to select a proposal to improve the existing underpass under the railway line that connects Avenue Beach with the sea, tram...

Llegir més
exp 54/15
adjudicat

Licitació de les obres per a l’execució del Tram B: Camí del Rec del Projecte executiu d’ordenaqció de l’espai públic a l’entorn del rec comtal entre els barris de Can Sant Joan i VallbonaB

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE A- OBJECTE DEL CONTRACTE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL TRAM B:...

Llegir més
exp 38/2011
adjudicat

Subministrament i instal.lació d’una carpa a la pista d’hoquei sobre patins en línia al carrer d’Extremadura a Sant Adrià de Besòs Exp. 38/2011

Expedient : 38/2011 Procediment: Obert Tramitació: Ordinària Termini màxim de presentació: 8 d’agost de 2011, fins les 12.00 hores Termini d’execució: 2 mesos Pressupost: 69.173,62...

Llegir més

HORARI

Horari d’atenció al públic i registre de documents
MATINS: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
TARDES: dimecres de 16.00 a 18.00 h

Atenent les Mesures per a la contenció de la COVID-19
Es recomana que abans de venir al Consorci es faci el tràmit/gestió per via telemàtica (info@consorcibesos.cat ) o be via telefònica (93 462 68 68), sempre que sigui possible, per evitar les trobades presencials.
També es demana que la gent porti la mascareta corresponent.

EDIFICI BESÒS

c/Olímpic s/n, pl.2
08930 Sant Adrià de Besòs
93 462 68 68
info@consorcibesos.cat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat