Contractes subscrits durant els últims 5 anys

El Consorci del Besòs és una entitat amb caràcter d’ens local, adscrit a l’Ajuntament de Barcelona. Els resums trimestrals de contractació i els contractes menors poden consultar-se aquí

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat