Teixits productius

Teixits productius

Les zones industrials del Besòs ocupen unes 800 Ha, superfície semblant a la grandària del polígon de la Zona Franca. Les zones industrials del Besòs estan fragmentades, i tenen diversos operadors. Una part important han sofert processos de transformació cap a nous usos. L’exemple més visible d’aquest fenomen ha estat al front litoral, on l’ús industrial que generava tota classe de molèsties als ciutadans ha esdevingut en un espai de centralitat metropolitana amb nous equipaments universitaris, i d’activitat econòmica vinculada al sector tecnològic.

El teixit industrial operatiu és força obsolet. Les demandes de producció que el van generar han canviat. La gran industria d’aquest àmbit ha cercat noves ubicacions fora de l’àrea metropolitana. Actualment, el grau d’ocupació de les zones industrials és baix i una part de les activitats tenen un caràcter marginal. Són empreses, en la seva majoria, de distribució de productes manufacturats i d’alimentació.

El Consorci del Besòs treballa per establir les condicions que permetin fixar i potenciar l’activitat en els teixits industrials actuals a partir de tres línies de treball: la incorporació de nous usos i activitats en els teixits industrials actuals; la renovació de l’espai públic i les condicions de contorn que millorin el confort de l’activitat, així com realitzar projectes per a equipaments destinats a desenvolupar centre de polítiques actives d’ocupació.

Objectiu 13

Impulsar les condicions per a facilitar la incorporació de noves activitats econòmiques al teixit industrial existent que ajudi a incrementar el nombre d’empreses i treballadors en aquest àmbit.

Objectiu 14

Renovar l’espai públic i la xarxa de serveis dels teixits industrials, amb criteris de sostenibilitat ambiental per a potenciar la implantació de noves empreses.

Objectiu 15

Donar suport tècnic i material per a desenvolupar equipaments destinats a potenciar l’activitat industrial.

ACCIONS

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat