Accessibilitat i mobilitat

Accessibilitat i mobilitat

La xarxa viària del tram final del riu Besòs presenta mancances de connectivitat. Els carrers, de caràcter més urbà, no creuen el riu, els itineraris principals de vianants no connecten amb el Parc Fluvial. Aquest estat de la trama de vies provoca la impossibilitat física de creuar el riu, amb un caràcter cívic urbà, al llarg de tota la vall baixa. Les grans infraestructures viaries de pas continuen essent els elements més visibles.

El Consorci del Besòs treballa en projectes per a millorar la connexió entre els dos marges fluvials per permetre la connectivitat, generant fluxos urbans que apropin les dues ribes del riu. Les propostes de millora en la xarxa viària, especialment en l’espai dels vianants i les bicicletes, tenen per objectiu millorar la connexió amb el Parc Fluvial, tot garantint l’accessibilitat per a tots els usuaris a ambdós marges.

Per altra banda, s’evidencia una manca de permeabilitat en el sentit muntanya mar de tot aquest territori Besòs. Cal completar algunes connexions com ara la passera sobre la Ronda Litoral per connectar el Campus Besòs i el Port Fòrum, o la passera per connectar el barri de la Catalana amb el litoral.

Objectiu 7

Proposar accions i projectes per a estructurar la xarxa
Redactar projectes per a potenciar el pas de vehicles i bicicletes pels eixos principals de la xarxa viària, convertint-los en eixos urbans traient-los el caràcter exclusivament viari actual.

Objectiu 8

Millorar les condicions d’accessibilitat al riu
Fer la trama urbana de carrers del marge esquerre més accessible al Parc Fluvial i proposar, al marge dret, la construcció de nous accessos a la llera que generin itineraris més fluids des del litoral, riu amunt, per incrementar l’ús d’aquest marge fluvial.

Objectiu 9

Potenciar la connexió entre els dos marges
Proposar nous passos, de caràcter cívic, per sobre el riu entre zones urbanes. A nivell de la llera, proposar projectes de connexió dels dos marges per generar itineraris circulars que trenquin la linealitat dels actuals.

ACCIONS

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat