Perfil del contractant

A partir del mes d’octubre de 2019, el Consorci del Besòs publica les licitacions al Portal de Contractació electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, on podreu accedir en el següent enllaç: https://licitacions.bcn.cat/, així com a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on podreu accedir en el següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3754326

El Consorci té la consideració de mitjà propi i instrumental i servei tècnic respecte dels Ajuntaments consorciats i resta obligat a executar els serveis i treballs que aquests li encarreguin d'acord amb el seu objecte.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat