Accés a la factura electrònica

Les factures que siguin majors de 5.000,00 € s’hauran d’enviar a través del portal de recepció de factures electròniques eFACT del CAOC:

Factures electròniques

Els informem que el nostre codi d’identificació com a Centre Administratiu és el 0100 i el Codi DIR3 és LA0009165. Aquests codis els hi serà demanat durant el procés de creació de la factura.

 

A més tenen a la seva disposició la web de l’Ajuntament de Barcelona (Perfil del Contractant) on podran informar-se de tot el procediment de la facturació electrònica per a l’Ajuntament i els seus ens dependents, com és el cas del Consorci del Besòs:

Ajuntament de Barcelona (Perfil del Contractant)

 

Tanmateix tenen a la seva disposició una bústia de consulta per una millor gestió i canalització de consultes i/o incidències:

Consultes servei e-factura

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat