Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Consorci del Besòs, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu-Serveis Socials Barcelona, Fundació Mambré i Fundació Formació i Treball, per a l’execució del projecte pilot d’acompanyament integral a dones amb fills i filles a càrrec en situació de sensellar al Besós

NÚM EXP.  54/21

Data signatura
Setembre de 2021

Objecte
Aquest conveni té per objecte establir col·laboració institucional i tècnica per a l’execució del Projecte VESTA , per a acompanyar 30 persones, dones i menors a càrrec, vers un procés de recuperació del seu projecte vital, en les diferents dimensions de la seva vida, especialment en la inserció/ capacitació laboral, en la consecució d’ajuts o prestacions a les que tinguin dret i a la recerca d’un habitatge permanent.

Entitats implicades

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,  Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,

Ajuntament de Montcada i Reixac, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu – Serveis Socials Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Privada Mambré,  Consorci del Besòs

 

Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins a 30 de juny de 2024.

Annex Conveni:

Projecte VESTA

 

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat