Conveni per la gestió i manteniment de l’espai Fòrum

NÚM EXP.  140/20

Data signatura
29 de desembre de 2020

Objecte
Regular els mecanismes necessaris per tal que l’Ajuntament de Barcelona pugui dur a terme la gestió i manteniment de l’espai Fòrum.

Entitats implicades
Consorci del Besòs
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Vigència
4 anys prorrogables.

Modificacions

    Documents

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat