Conveni per al desenvolupament de tasques jurídiques i de gestió pressupostària del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs

NÚM EXP.  140/16

Data signatura
4 de novembre de 2016

Objecte
Encàrrec al Consorci del Besòs de tasques jurídiques i de gestió pressupostària del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.

Entitats implicades
Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
Consorci del Besòs

Vigència
1 any, prorrogable 1 any mes per acord de les parts.

 

    Documents

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat