Conveni interadministratiu per a la integració a la borsa d’habitatge municipal de l’ajuntament uns habitatges propietat del Consorci del Besòs

NÚM EXP.  106/17

Data signatura
Novembre de 2017

Objecte

Conveni interadministratiu per a la integració a la borsa d’habitatge municipal de l’ajuntament uns habitatges propietat del Consorci del Besòs

Entitats implicades

Consorci del Besòs

Pla de Besòs SA
Ajuntament de Sant Adria de Besòs

Vigència

Aquest conveni serà vigent 5 any, ampliable per mitjà de pròrroga en els termes que acordin les parts.

 

 

 

    Documents

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat