Conveni de col.laboració per al desplegament del projecte Territori Besòs

NÚM EXP.  152/16

Data signatura
25 de novembre de 2016

Objecte
Crear un esquema estable i acordat de col.laboració per tal de desenvolupar el Territori Besòs, esdevenin el document-guia que ha de definir el procès de cooperació i de polítiques conjuntes del municipi.

Entitats implicades
Consorci del Besòs
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut de Govern i polítiques públiques de la UAB

Vigència
31 de desembre 2018.

Addendes

Addenda I, Fase de diagnosi subscrit el 29 de novembre de 2016.

Addenda II, Identificació de les línies estratègiques de l’agenda Besòs, subscrit el 23 de maig de 2017.

Addenda III, Disseny d’accions de l’Agenda Besòs, subscrit el 13 de desembre de 2017.

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat