Conveni de col.laboració per a l’elaboració del pla director urbanístic de delimitació i ordenació del front litoral-tres xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i de Badalona

NÚM EXP.  112/17

Data signatura
Setembre de 2017

Objecte
Col.laboració interadministrativa per a l’elaboració del pla director urbanístic de delimitació i ordenació del front litoral-tres xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i de Badalona

Entitats implicades

Consorci del Besòs
Departament de Territori i Sostenibilitat

Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Sant Adria de Besòs

Vigència

Aquest conveni serà vigent fins al compliment total de les obligacions pactades i, com a màxim, per un termini de 4 anys

 

 

 

    Documents

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat