Memòria de Gestió 2020

portada_Memoria-Gestio-20201 (1)

PRESENTACIÓ

L’any 2020 ha estat un any excepcional marcat per la situació d’emergència de salut provocada per la COVID-19, una crisi sanitària sense precedents que va ser declarada pandèmia mundial per l’Organització Mundial de la Salut en data 11 de març.

Davant d’aquest escenari tan excepcional, per dur a terme l’activitat del Consorci es van adoptar mesures extraordinàries per a la prevenció i protecció de les persones treballadores al Consorci. En aquest sentit es van seguir les instruccions establertes en tot moment per l’ajuntament de Barcelona. Es van redactar els plans de contingència oportuns, adoptant mesures preventives, de protecció i organitzatives que van garantir la continuïtat i el funcionament ordinari de l’entitat amb la màxima normalitat possible. Així mateix, davant el necessari confinament de la població per combatre la pandèmia, des del punt de vista de l’organització de l’activitat del Consorci es va impulsar en la mida possible, el treball a distància que va requerir l’adequació de la xarxa informàtica existent a l’entitat dotant als treballadors i treballadores dels equips necessaris per la realització de les seves tasques professionals.

Tot i així, alguns treballs van patir aturades o endarreriments, com les obres en curs o propostes d’activitats col·lectives com l’esdeveniment festiu al parc fluvial. D’altra banda, la convicció sobre la necessitat de gaudir d’espais de natura de proximitat i de millorar la qualitat ambiental dels nostres entorns, va portar al Consorci a intensificar els treballs dedicats a la renaturalització i la mobilitat activa al voltant del Besòs.

 

  • Data:

    Octubre 2020

  • Estudi realitzar per:

    Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat