Memòria de Gestió 2019

portada_Memoria Gestio 2019_def.jpf

PRESENTACIÓ

L’activitat del Consorci del Besòs en el decurs del 2019 ve marcada pel Pla i Programa 2019-2023, aprovat en Consell General. Aquest Pla i Programa respon a criteris ja desenvolupats al document de l’Agenda Besòs, i en prioritza alguns temes.

Cal destacar l’impuls que s’ha donat durant aquest any a la redacció del PDU de les Tres Xemeneies, així com als estudis sobre la reconfiguració del front litoral. És per això, que aquest tema mereix un capítol apart.

Pel que fa a l’àmbit social, durant aquest any s’han consolidat les xarxes de reflexió compartida entre municipis, a partir de les quals s’ha avançat en l’impuls de nous projectes que estan encara en fase d’elaboració.

En relació als àmbits de gestió urbanística i l’execució de les obres en curs, cal destacar l’avanç substancial en el desenvolupament de la zona verda del Campus Diagonal-Besòs.

 

  • Data:

    Setembre 2020

  • Estudi realitzar per:

    Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat