Memòria de Gestió 2018

Páginas desdeMemoria Gestio 2018v3

PRESENTACIÓ

L’activitat del Consorci del Besòs en el decurs del 2018 ve marcada pels criteris establerts al Document de l’Agenda Besòs, document el qual té com a objectiu establir una estratègia de desenvolupament urbà compartida i una mirada conjunta a les potencialitats del territori com a espai metropolità d’acollida i d’oportunitats. En aquest sentit, des del Consorci s’ha treballat en la direcció de crear espais de treball compartit entre els diferents municipis que el configuren impulsant algunes de les propostes de l’Agenda La majoria dels projectes i estudis repercuteixen en més d’un territori municipal, i moltes vegades responen a visions estratègi­ques que inclouen la totalitat del que anomenem Territori Besòs.

La present Memòria s’inicia amb un primer apartat dedicat a les activitats realitzades en el marc del desplegament de la referida Agenda, i després es presenten altres apartats que, si bé també están vinculats amb l’Agenda, s’han exposat separadament per­què són treballs ja iniciats amb anterioritat, o bé perquè la seva especificitat ho requereix.

  • Data:

    Abril 2019

  • Estudi realitzar per:

    Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat