Memòria de Gestió 2017

prop1_bq

PRESENTACIÓ

A la primavera de l’any 2017 s’aprova definitivament la Modificació d’estatuts del Consorci el Besòs, formalitzant-se així la incorporació de l’ajuntament de Badalona al Consorci. Aquesta modificació també dota al Consorci d’una ampliació de competències en l’àmbit social, que permeten dur a terme altres activitats orientades al desenvolupament d’actuacions d’atenció a les persones en l’àmbit educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, d’habitatge, sanitari, seguretat i prevenció.

A nivell orgànic, durant el 2017 s’ha portat a terme un relleu a la gerència del Consorci com a conseqüència de l’assumpció de noves responsabilitats dins l’estructura de l’ajuntament de Barcelona per part de l’anterior gerent, Antoni Alarcon. Després d’un període de transició en el que assumí la gerència del Consorci amb caràcter provisional el gerent d’Ecologia Urbana de l’ajuntament de Barcelona, Jordi Campillo Gàmez, la persona designada gerent per a iniciar el desplegament de l’Agenda Besòs ha estat l’arquitecta Carme Ribas i Seix.

En el marc de l’activitat i gestió del Consorci durant el 2017 una fita cabdal va ser l’elaboració de l´Agenda Besòs, que culminà en la jornada de treball del 19 de juliol al Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya. L’Agenda Besòs és el resultat d´un pla de treball on han estat implicats els equips tècnics de les cinc administracions municipals, el Consorci del Besòs, Barcelona Regional, l´Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i l´Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta col·laboració s´ha fet a través de nombroses reunions i l´intercanvi d´informació sobre els reptes i les potencialitats d’oportunitats del territori.

D’entre les treballs executats durant l’exercici 2017 cal significar els següents:

  • Redacció del Pla de gestió integral del Parc Fluvial del Riu Besòs.
  • Impuls de l’elaboració del Pla director Urbanístic àmbit Tres Xemeneies, al front litoral entre els municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, així com l’inici del treballs de redacció del mateix.
  • Tercera fase de les obres d’ordenació de l’espai públic a l’entorn del Rec Comtal entre els barris Can Sant Joan i Vallbona amb l’execució de les obres de millora en el tram Plaça Primer de Maig – Carrer Castelladral. (T.M. Barcelona).
  • Inici dels treballs per a l’elaboració del Pla de millora de la Mobilitat dins del barri de Vallbona de Barcelona, que prioritza actuacions de millora de l’accessibilitat, la seguretat viària i la connectivitat.
  • Obertura al públic el pas que connecta el Campus UPC amb la Plaça del Fòrum
  • Inici dels treballs per a l’execució del projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible.
  • Redacció del projecte executiu per la rehabilitació i canvi d’ús del pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit Sant.
  • Impuls del projecte CABAL MUSICAL per a l’acompanyament i suport a talents musicals joves de l’Eix Besòs.

Tot aquest conjunt d’activitat desenvolupada al llarg de l’any 2017, en el que s’han celebrat tres Consells Generals del Consorci i dues Comissions Executives, és el que es reflecteix de manera detallada en aquest document.

 • Data:

  Març 2018

 • Estudi realitzar per:

  Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat