Memòria de Gestió 2016

PRESENTACIÓ

Al febrer de l’any 2016 Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Adrià de Besòs van acordar una nova aliança municipal per reforçar l’Eix Besòs. Les alcaldesses Ada Colau, Dolors Sabater, Núria Parlon, Laura Campos i l’alcalde Joan Callau es van reunir a la seu del Consorci, a Sant Adrià de Besòs, amb l’objectiu comú d’impulsar un nou pla d’acció amb un horitzó a llarg termini, més enllà de l’any 2020, i que ha de permetre crear un nou eix de centralitat urbana i metropolitana al voltant de la llera del riu Besòs, des de Montcada fins a les Tres Xemeneies, fomentant la cohesió social, la qualitat de l’espai públic, les infraestructures, els equipaments i la millora de la connectivitat entre els territoris.

En aquest escenari, l’activitat i actuacions realitzades pel Consorci del Besòs en el decurs de l’any 2016 han estat encaminades, en un nivell més institucional, a la tramitació de la modificació d’estatuts per l’adhesió de l’ajuntament de Badalona com a ens consorciat, i l’ampliació de l’àmbit territorial; així com a nivel competencial s’han ampliat al Consorci altres competències possibilitant la seva intervenció en matèries de caire social. En un nivell més funcional, s’han dut a terme actuacions que han permés donar continuïtat al desenvolupament de les propostes i treballs segons el Pla i Programa vigent estructurades en els diferents eixos d’actuació següents: connectivitat ecològica i infraestructura verda; qualitat ambiental; accessibiitat i mobilitat; teixits productius; desenvolupament de noves àrees urbanes; parc fluvial del Besòs i parc Fórum; i comunicació i divulgació.

Entre les fites i treballs executats durant l’exercici 2016 han estat especialment significatives les següents:

 • la tramitació i impuls del Pla operatiu de mobilitat generada al nou Campus Diagonal-Besós que va ser inaugurat durant el mes d’octubre amb l’inici de curs de la primera promoció d’estudiants a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est.
 • l’encàrrec al Consorci de la redacció del document de disseny d’un nou model de gestió del Pla Integral de Gestió del Parc Fluvial del Besòs amb l’objectiu d’establir les directrius per garantir, a través de la gestió integral de l’espai, l’ús social amb seguretat en equilibri amb els processos naturals de recuperació de l’ecosistema fluvial.
 • la presentació a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014, amb el projecte “PECT Litoral Besòs: Territori sostenible” de manera coordinada i conjunta entre el Consorci, els ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià i l’UPC.
 • la coordinació en diferents procesos participatius previs a l’aprovació d’instruments de planejament en àmbits com el del front litoral de les Tres Xemeneies al t.m de Sant Adrià de Besòs i, el de la Muntanyeta al t.m. de Montcada i Reixac.
 • l’estudi per determinar l’avaluació del potencial d’aprofitament geotèrmic al sector de fondo a Santa Coloma de Gramenet.

Tot aquest conjunt d’activitat desenvolupada al llarg de l’any 2016, en el que s’han celebrat tres Juntes de Direcció del Consorci, és el que es reflecteix de manera detallada en aquest document.

 • Data:

  Novembre 2017

 • Estudi realitzar per:

  Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat