Memòria de Gestió 2015

Imagen 646
Panoramica_63

PRESENTACIÓ

L’any 2015, el Consorci del Besòs ha vingut desenvolupant les propostes i treballs segons el seu Pla i Programa 2014-2015 estructurades en els diferents eixos d’actuació. Ha estat un any marcat per canvis tant en la Presidència com en la composició de la Junta de Direcció del Consorci del Besòs.

Per altra banda, des del punt de vista territorial l’Ajuntament de Badalona ha sol·licitat l’adhesió al Consorci del Besòs, la qual cosa facilitarà entre altres la integració i reflexió de tot el sector litoral a llevant del riu Besòs fins el Port de Badalona.

A nivell de les actuacions dutes a terme des del Consorci, el més destacable ha estat la finalització de les obres del Rec Comtal que han permès connectar els barris de Vallbona i Can Sant Joan, amb una millor ordenació de l’espai públic i amb una important implicació de la ciutadania. Per altre banda, s’han posat les bases i s’ha iniciat una metodologia de treball per la construcció d’un banc de dades de biodiversitat que garanteix que en un futur podria facilitar la implicació dels ciutadans. Així mateix, s’ha treballat en la millora de la qualitat ambiental finalitzant, entre altres, els treballs de la prova pilot de monitorització d’edificis d’equipament públics per a la seva diagnosi energètica i la connexió el futur campus UPC a la xarxa de fred i calor ja en funcionament en el sector; i s’ha continuat treballant en el desenvolupament d’una proposta estratègica de la infraestructura verda tant important i necessària en un territori com el Besòs.

Pel que fa a les accions relacionades amb l’accessibilitat i mobilitat s’ha redactat l’Avantprojecte de la passarel.la del Camp de la Bota entre el Campus Diagonal-Besòs i el Port Fòrum, i s’han executat les obres d’arranjament de la rampa del Parc de la Pau al terme de Sant Adrià de Besòs.

Referent als teixits productius s’ha avançat, entre altres, amb el projecte executiu per al canvi d’ús del Pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit per destinar-ho a polítiques actives d’ocupació de Santa Santa Coloma de Gramenet. S’ha seguit treballant en els documents tècnics per la recuperació del front litoral de Sant Adrià i Badalona, així com en l’Avanç de MPGM a l’àmbit del Turó de Can Sant Joan a Montcada i Reixac. Pel que fa al Parc Fluvial del riu Besòs s’ha finalitzat la caracterització dels usuaris del Parc i s’ha treballat en la proposta de nous usos al Parc Fluvial del Besòs.

Per últim, fer rellevant que el Consorci del Besòs ha actualitzat la seva pàgina web per a convertir-la en un espai divulgatiu dels treballs que realitza el Consorci del Besòs, adequar-la als preceptes legals quant a temes de transparència i, alhora permetre que sigui un punt de referència més per tots els veïns i persones interessades en el territori Besòs.

  • Data:

    Març 2016

  • Estudi realitzar per:

    Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat