Finalitzades les obres de millora del Rec Comtal al barri de Vallbona

Rec Comtal fase III_Foto 16-3-18 14 03 38

FINALITZADES LES OBRES DE MILLORA DEL REC COMTAL AL BARRI DE VALLBONA.

 

Sant Adrià de Besòs, 2 d’abril de 2018A finals del mes de març d’enguany han estat finalitzades les obres del projecte de millora del rec comtal al barri de Vallbona, en el tram comprés entre la plaça Primer de Maig i el carrer Castelladral, Fase III (T.M. Barcelona).

Durant l’execució de les obres d’urbanització del camí del rec durant el 2016, es va detectar la necessitat de realitzar obres que evitin el sobreeiximent de l’aigua del rec en la zona propera a l’antiga reixa de desbast, en el punt on el rec passa d’ésser un canal i es transforma en una canalització entubada.

Amb les obres realitzades es recreix el mur de formigó existent amb blocs de formigó i, en el tram on no existeix cap element de contenció artificial, s’executa un nou mur de blocs de formigó que dóna continuïtat a l’existent.  S’ha realitzat un aplacat tipus gabió dels murs, per aconseguir una millor integració a l’entorn.  Així mateix, als efectes de facilitar les tasques de manteniment s’ha substituït l’actual reixa.

Les obres han estat executades per  l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de laderas y obras, SA, per un import de 136.823,80 €.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat