El Consorci del Besòs ha promogut un concurs per dissenyar una proposta d’imatge gràfica de l’Agenda Besòs.

FAD_concurs logo_2018-04-09-PHOTO-00002751

ES PROMOU UN CONCURS PER DISSENYAR UNA PROPOSTA D’IMATGE GRÀFICA DE L’AGENDA BESÒS.

Seleccionats tres finalistes per  a desenvolupar una proposta. 

Sant Adrià de Besòs, 6 d’abril de 2018. 

El Consorci del Besòs està coordinant l’anomenada “Agenda Besòs”, que inclou una sèrie de projectes, tant urbanístic-arquitectònics com de caire sòcio-cultural en l’àmbit territorial Eix Besòs. Amb el consens dels ajuntaments que conformen el Consorci s’ha vist convenient la creació d’una imatge gràfica que contribuirà a construir una identitat compartida de tots els barris que viuen a l’entorn del baix Besòs i el parc fluvial, en el context de l’execució de la referida Agenda Besòs.  Així mateix, s’utilitzarà en la difusió de les accions d’agenda compartida, tals com festes o activitats culturals o recreatives, que els propis municipis duran a terme i promocionaran en els seus canals i suports propis.

El Consorci a través de l’Asociació de Directors d’Art i Disenyadors Gráfics del FAD, ha  promogut un concurs de mèrits i remunerat de convocatòria restringida a professionals del disseny gràfic i la comunicació visual per dissenyar una proposta d’imatge gràfica de l’Agenda Besòs.

A la convocatòria s’han presentat 27 propostes de les quals  s’han escollit tres finalistes per part d’un jurat amb presència de professionals i experts en diferents àmbits del disseny gràfic i diferents àrees vinculades a la comunicació gràfica, així com, responsables de comunicació i imatge dels ajuntaments que formen part del Consorci.

Durant el mes de maig està previst l’elecció de la proposta guanyadora, la qual s’encarregarà de desenvolupar i implementar una primera proposta de comunicació per encàrrec del Consorci del Besòs.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat