El Consorci del Besòs ha adjudicat a V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, S.L la redacció dels projectes bàsic i executiu del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: la Rambla de la Mina, el Parc de la Pau i la Plaça del Fòrum a Sant Adrià de Besòs i la direcció facultativa de les obres a executar

zona Verda

El Consorci del Besòs ha adjudicat a V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, S.L, la redacció dels projectes bàsic i executiu del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: la Rambla de la Mina, el Parc de la Pau i la Plaça del Fòrum a Sant Adrià de Besòs i la direcció facultativa de les obres a executar.

Dimecres, 20 de desembre

El Consorci ha adjudicat a V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, S.L, la redacció dels projectes bàsic i executiu del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: la Rambla de la Mina, el Parc de la Pau i la Plaça del Fòrum a Sant Adrià de Besòs i la direcció facultativa de les obres a executar.

El document té com a objectiu ordenar els espais lliures que constitueixen el Parc del Campus i el seus àmbits de connexió externa, d’acord amb els següents criteris: crear un espai d’estada de qualitat en el parc, garantir el pas confortable i segur pels ciutadans fins al parc i dotar de valor cívic i paisatgístic a totes les intervencions.

Els objectius específics del projecte són:

  • Convertir el Parc del Campus en la gran zona verda de l’illa. En aquesta zona es proposa confor­mar un gran espai verd, protegit de les grans infraestructures que l’envolten.
  • Garantir la connexió física entre l’espina central del Campus i el parc. Per fer-ho serà necessària la construcció d’una estructura provisional.
  • Formalitzar un nou pas per a vianants entre la Rambla de la Mina i el Parc del Campus.
  • Adequar un pas entre el Parc del Campus i el Parc de la Pau, aprofitant el pas sota el tauler de la Ronda Litoral.
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat