El Consorci del Besòs col.labora en l’organització d’unes sessions de treball sobre l’adaptació dels paisatges europeus al canvi climàtic, en el marc del projecte europeu AELCLIC-Pathfinder

foto AELCLIC

Dilluns, 7 d’octubre de 2018

A finals del mes de juliol, per part de professors/investigadors de la Universitat Politècnica de València que treballen coordinadament amb professors d’altres universitats europees, ens arriba la proposta de participar en el PROJECTE AELCLIC-PATHFINDER cofinançat per la iniciativa europea EIT-Climate-KIC durant l’any 2019, el qual analitza i debat sobre el comportament de paisatges europeus front al canvi climàtic.

El Projecte AELCLIC-PATHFINDER és un projecte que té per objectiu definir i provar models proactius i catalitzadors per a la configuració de consorcis regionals/locals amb la capacitat social, financera, administrativa i tècnica per a codefinir els seus propis Plans d’Adaptació del Paisatge al Canvi Climàtic (Landscape Adaptation Plan to Climate Change, o LACAP).

L’àrea Besòs ha estat  triada com a un dels 16 paisatges europeus que formen part del referit Projecte AELCLIC-PATHFINDER, perquè combina zones urbanes, naturals, agrícoles i industrials, juntament  amb infraestructures en un entorn costaner. Així mateix, el Parc Fluvial del Besòs és un connector d’importància regional que ofereix  l’oportunitat de promoure una reflexió intermunicipal i participativa sobre l’Adaptació al canvi climàtic i les transicions sostenibles a nivell regional i urbà.

Tot plegat, la proposta  ha estat acollida per part del Consorci del Besòs com una bona oportunitat per debatre el present i el futur del Besòs, i extreure’n conclusions de cara a futures intervencions.  És per això, que el passat dimecres dia 2 d’octubre es va realitzar a la seu del Consorci la primera sessió de treball relativa a l’adaptació dels paisatges europeus al canvi climàtic en l’àmbit del Besòs.

Van participar-hi més d’una vintena de tècnics pertanyents als ajuntaments consorciats, altres administracions implicades en l’àmbit Besòs, agents econòmics i socials del territori, així com membres d’universitats.

La sessió va finalitzar emplaçant-nos en una segon taller a finals d’octubre.

 

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat