Actuacions de millora de la biodiversitat a 4 espais a l’àmbit del Parc de La Pau i entorns del riu Besòs

IMG_8854

Actuacions de millora de la biodiversitat a 4 espais a l’àmbit del Parc de La Pau i entorns del riu Besòs.

Impuls a la funció natural com a connector ecològic del riu Besòs

22 de gener 2021. En el marc del Projecte Besòs saludable, redactat pel Consorci del Besòs, i amb l’objectiu d’incrementar les capacitats de l’entorn del riu per oferir refugi i recursos tròfics o per a la nidificació, s’han portat a terme quatre actuacions de renaturalització i millora de la biodiversitat de les 26 que contempla el referit projecte.

Aquestes actuacions pretenen:

  • configurar espais de transició entre l’espai fluvial i l’àmbit urbà, com a espais proveïdors de serveis ambientals.
  • i complementàriament, contribuir a la reducció de l’exposició a elements contaminants a llarg termini, gràcies a l’increment de la vegetació i la potenciació d’hàbitats.

Tot plegat, esdevenen elements rellevants per produir efectes sostinguts sobre la salut.

Les referides actuacions s’han fet a l’àmbit del Parc de La Pau a Sant Adrià de Besòs i a l’àmbit de l’entorn del Parc de les Aigües, a Montcada i Reixac. En tots els casos s’ha intervingut per millorar la vegetació existent i diversificar hàbitats a partir de la plantació d’espècies arbòries i arbustives, de col·locar caixes niu d’ocells i de ratpenats i d’instal·lar els sistemes de reg necessaris pel seu creixement.

Dues actuacions al Parc de La Pau.

En aquest àmbit s’ha actuat en dos punts, al triangle d’entrada al parc que es configura i sobre la muntanyeta de la Central de Recollida pneumàtica de Residus i al turonet de prop de la desembocadura.

S’han plantat pins pinyers als parterres lenticulars i s’ha instal·lat una tanca de simple torsió per tal d’impedir el pas a la coberta verda i deixar que aquesta es desenvolupi millorant les condicions d’hàbitat per a molts insectes, ocells i micromamífers. A la zona més propera al riu, a més a més dels pins, s’han plantat tamarius, que reforçaran, quan rebrotin, l’estrat arbustiu de la zona.

Al Barri de La Catalana.

En aquest barri s’està duent a terme una prova pilot a un solar on en un futur està previst la construcció d’un equipament. Actualment l’espai és una zona molt alterada, tant edàficament com paisatgísticament.

S’ha plantejat una sembra d’una barreja d’espècies herbàcies (fonamentalment alfals) de poca demanda d’aigua i amb un bon poder de rebrot i d’auto sembra de forma transitòria mentre no es desenvolupa l’equipament. D’aquesta manera es pretén establir un herbassar d’elevat valor ecològic en una parcel·la nua de vegetació i dotar a la fauna d’un hàbit nou del tram final del riu Besòs.

A Montcada i Reixac.

En l’àmbit entre el Passeig Fluvial del Riu Besòs i dos ramals de l’Avinguda de la Ribera, on actualment hi ha plantades alguns exemplars d’espècies de jardineria ornamental (Plataners; Acàcies; sumacs, etc.), s’ha dut a terme una millora de la connectivitat entre el Parc de les Aigües i el riu Besòs, a partir de la plantació d’espècies més pròpies d’aquest ambient fluvial (Àlbers; Salzes i Verns).

 

 

Lloc Tipus actuació Espècie Unitats
Parc de la Pau – entrada (davant muntanyeta Districlima-RSU) arbrat Pi pinyer (250-300) 18
arbustiu Aladern de fulla estreta 30
Llentiscle 30
Marfull 30
Aladern 30
Bruc d’hivern 30
Caixes niu ocells 4
Caixes niu ratpenats 4
Parc de la Pau – turonet arbrat Pi pinyer (150-175) 20
arbustiu Tamariu 29
Caixes niu ocells 10
Caixes niu ratpenats 10
Sola futur equipament Catalana Herbàcia Alfals 1380 m2
Arbustiu Esbarzer 25
Sanguinyol 25
Arç blanc 25
Aranyoner 25
Triangle Av. de la Ribera (Entorn Casa de les Aigües) Arbrat Àlber 3
Salze 2
Arbustiu Tamariu 9
Tots els arbres plantats porten sistema d’aspratge triple (tutors de fusta)

 

 

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat