CONVOCATÒRIA i BASES del procés de selecció pel sistema de concurs de mèrits de la plaça de Tècnic superior en Arquitectura al Consorci del Besòs

NÚM EXP.  40/22

CONVOCATÒRIA I BASES  que  han  de  regir  la convocatoria del procés de selecció pel sistema de concurs de mèrits de la plaça de Tècnic superior en Arquitectura, Subgrup A1, amb règim de laboral fix, al Consorci del Besòs.

TERMINI presentació propostes de participació:   fins el 7/06/2022 (inclòs)

Per a la presentació de la sol.licitud de participació per via telemática cliqueu al següent enllaç: https://consorcibesos.cat/tramits.seu.cat/Instnciagenrica

 

 

 

  • Estatencurs

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat