PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

logo-generalitat-100
logo-unio-100

Què és?

El Consorci del Besòs participa en un Projecte d’Especialització i competitivitat territorial (en davant, PECT) emmarcat en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2010; i, en l’estratègia Catalana ECAT 2020. L’estratègia és compartida amb l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs; l’ajuntament de Badalona; la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC (àmbits de l’enginyeria, les ciències i la tecnologia) i, la Fundació b_Tec.

Dintre del projecte el Consorci durà a terme l’operació 2. Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua, consistent en la intervenció pilot per a la implementació tècnica, tecnològica i infraestructural de l’acció per a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el conjunt del ecosistema hídric d’aquest territori (riu, aqüífer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral) a Sant Adrià de Besòs i Badalona. Aquesta operació es desplega en dos actuacions: 2.1 Monitorització del Model Litoral i 2.2 Gestió de l’Aigua Freàtica.

El Consorci del Besòs com a entitat beneficiària amb el Projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, ha rebut una subvenció de 102.345,46 €, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril).

Relació de contractacions

Per tal de dur a terme la referida operació des del Consorci s’han realitzat difrents adjudicacions, que es relacionen a continuació:

exp 189/18

Contractació dels treballs d’enginyeria bàsica pel disseny d’una planta pilot

Objecte : Treballs d’enginyeria bàsica pel disseny d’una planta pilot, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització...

Llegir més
exp 177/18

Contractació del subministrament de 2 packs de bateries de liti

Objecte : Subministrament relatiu a l’adquisició de 2 packs de bateries de liti i 1 carregador per a la col·locació d’una plataforma de monitoratge per...

Llegir més
exp 130/18

Contractació del subministrament de dues unitats d’un sensor multiparamètric

Objecte : Subministrament de dues unitats d’un sensor multiparamètric per a la monitorització de la qualitat de l’aigua del Riu Besòs (PECT), d’acord amb la...

Llegir més
exp 128/18

Contractació del subministrament d’un kit llast

Objecte : Subministrament d’un kit llast mitjançant cadenot de ferro usat incloent grillons de seguretat d’alta resistència de 3,5 T, 4x ànodes de Zinc (PECT), d’acord...

Llegir més
exp 127/18

Contractació del subministrament Subministrament d’un flotador per boia BOU 2.0B

Objecte : Subministrament d’un flotador per boia BOU 2.0B insubmergible de plàstic PE groc resistent al UV amb reforços interiors i farcit d’espuma de PU...

Llegir més
exp 126/18

Contractació del subministrament d’una superestructura en acer inoxidable 316 L per a una boia oceanogràfica EMS BOU 2.0

Objecte : subministrament d’una superestructura en acer inoxidable 316 L per a una boia oceanogràfica  EMS BOU 2.0 (PECT), d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de...

Llegir més

No s’han trobalt resultats

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat