PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

logo-generalitat-100
logo-unio-100

Què és?

El Consorci del Besòs participa en un Projecte d’Especialització i competitivitat territorial (en davant, PECT) emmarcat en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2010; i, en l’estratègia Catalana ECAT 2020. L’estratègia és compartida amb l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs; l’ajuntament de Badalona; la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC (àmbits de l’enginyeria, les ciències i la tecnologia) i, la Fundació b_Tec.

Dintre del projecte el Consorci durà a terme l’operació 2. Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua, consistent en la intervenció pilot per a la implementació tècnica, tecnològica i infraestructural de l’acció per a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el conjunt del ecosistema hídric d’aquest territori (riu, aqüífer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral) a Sant Adrià de Besòs i Badalona. Aquesta operació es desplega en dos actuacions: 2.1 Monitorització del Model Litoral i 2.2 Gestió de l’Aigua Freàtica.

El Consorci del Besòs com a entitat beneficiària amb el Projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, ha rebut una subvenció de 102.345,46 €, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril).

Relació de contractacions

Per tal de dur a terme la referida operació des del Consorci s’han realitzat difrents adjudicacions, que es relacionen a continuació:

exp 85/2019

Contractació de serveis de gravació i edició d’un vídeo de documentació

Objecte : contractació serveis de gravació i edició d’un vídeo de documentació de diferents actuacions del PECT Litoral-Besòs territori sostenible, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018,...

Llegir més
exp 84/2019

Contractació del subministrament d’una antena i connectors per a mòdem

Objecte : subministrament d’una antena i connectors per a mòdem (PECT), d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes...

Llegir més
exp 181/18

Contractació del subministrament i fondeig de dos pesos morts per a la subjecció d’una boia

Objecte : Subministrament i fondeig de dos pesos morts per a la subjecció d’una boia de monitorització de la qualitat de l’aigua del litoral Besòs...

Llegir més
exp 45/19

Contractació dels serveis per a la instal·lació d’una boia científica de recollida de dades.

Objecte : Serveis per a la instal·lació d’una boia científica de recollida de dades PECT a la desembocadura del Riu Besòs (PECT), d’acord amb la Resolució...

Llegir més
exp 198/18

Contractació de les obres pels treballs previs a la instal·lació d’una sonda de monitoratge

Objecte : Obres pels treballs previs a la instal·lació d’una sonda de monitoratge de la qualitat de l’aigua al Parc Fluvial del Besòs (PECT), d’acord...

Llegir més
exp 158/18

Contractació del subministrament d’un fluoròmetre

Objecte : Subministrament d’un fluoròmetre i els seus accessoris per a la monitorització de la qualitat de l’aigua del riu Besòs (PECT), d’acord amb la...

Llegir més

No s’han trobalt resultats

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat