PECT Litoral Besòs Territori Sostenible

logo-generalitat-100
logo-unio-100

Què és?

El Consorci del Besòs participa en un Projecte d’Especialització i competitivitat territorial (en davant, PECT) emmarcat en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2010; i, en l’estratègia Catalana ECAT 2020. L’estratègia és compartida amb l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs; l’ajuntament de Badalona; la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC (àmbits de l’enginyeria, les ciències i la tecnologia) i, la Fundació b_Tec.

Dintre del projecte el Consorci durà a terme l’operació 2. Gestió Sostenible del Cicle de l’Aigua, consistent en la intervenció pilot per a la implementació tècnica, tecnològica i infraestructural de l’acció per a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el conjunt del ecosistema hídric d’aquest territori (riu, aqüífer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral) a Sant Adrià de Besòs i Badalona. Aquesta operació es desplega en dos actuacions: 2.1 Monitorització del Model Litoral i 2.2 Gestió de l’Aigua Freàtica.

El Consorci del Besòs com a entitat beneficiària amb el Projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible, ha rebut una subvenció de 102.345,46 €, d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril).

Relació de contractacions

Per tal de dur a terme la referida operació des del Consorci s’han realitzat difrents adjudicacions, que es relacionen a continuació:

exp 143/2020

Contractació de subministrament de reactius i altra material associat a aquests i necessàriament complementari,

Objecte : contractació de subministrament de reactius i altre material associat a aquests i necessariament complementari, per poder realizar l’activitat analítica d’una planta pilot de...

Llegir més
exp 83/2020

Contractació de subministrament dels equips necessaris per a la reparació de la boia de monitorització de la qualitat de l’aigua.

Objecte : contracte menor de subministrament dels equips necessaris per a la reparació de la boia de  monitorització de la qualitat de l’aigua, d’acord amb la...

Llegir més
exp 49/2020

Contractació de subministrament d’ànodes de sacrifici pel manteniment d’una boia científica de recollida de dades a la desembocadura del Riu Besòs-PECT

Objecte : contracte menor de subminsitrament d’ànodes de sacrifici pel manteniment d’una boia científica  de recollida de dades a la desembocadura del riu Besòs-PECT, d’acord...

Llegir més
exp 88/2019

Contractació serveis de lloguer d’una petita embarcació per tal de poder enregistrar imatges del seu desenvolupament en el mar.

Objecte : contracte menor de erveis de lloguer d’una petita embarcació per tal de poder enregistrar imatges del seu desenvolupament en el mar, d’acord amb la resolució...

Llegir més
exp 120/2019

Contractació d’obres d’implantació d’un contenidor marítim adaptat a planta pilot compacte d’aigües freàtiques.

Objecte : contracte menor d’obres d’implantació d’un contenidor marítim adaptat a planta pilot compactee d’aigües freàtiques, en el marc del Projecte litoral Besòs territori sostenible,...

Llegir més
exp 126/2019

Contractació de subministrament d’un adhesiu identificatiu per una planta pilot de tractament d’aigües freàtiques en el marc del Projecte litoral Besòs territori sostenible.

Objecte : contractació de subministrament d’un adhesiu identificatiu per una planta pilot de tractament d’aigües freàtiques en el marc del Projecte litoral Besòs territori sostenible, d’acord...

Llegir més
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat