Organització Interna

L’òrgan intern del Consorci del Besòs s’estructura en una gerència i dues àrees de serveis; èssent el Gerent el màxim òrgan unipersonal de caràcter executiu, l’estructura de gestió és l’estructura interna del Consorci, integrada també per la Cap d’Oficina amb tasques de suport a la gerència i de coordinació entre les diferents Àrees, així com pel Director de l’Àrea de Serveis Generals (assumptes jurídics, econòmics i de recursos humans) i Director de l’Àrea de Serveis Tècnics (projectes i actuacions dins l’àmbit del Consorci, vessant tècnica de les qüestions urbanístiques, Energia, Mediambient, Espai Públic).

Tant l’Àrea de Serveis Generals com l’Àrea de Serveis Tècnics així com la Cap d’Oficina depenen directament de la Gerència.

organigrama-intern
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat