Millores de manteniment al Parc de La Pau, a Sant Adrià de Besòs

MILLORES DE MANTENIMENT AL PARC DE LA PAU, A SANT ADRIÀ DE BESÒS

FINALITZA LA TERCERA FASE DE LES OBRES DE MANTENIMENT DE LES PASSERES DE LA ZONA SUD DEL PARC DE LA PAU

Sant Adrià de Besòs, 2 de març de 2018.

Finalitzen les obres de manteniment de les passeres de la zona sud del Parc de la Pau, al terme de Sant Adrià de Besòs. En aquesta darrera fase s’han condicionat els recorreguts del tram superior de la passera, la connexió accessible amb el tram central i l’arranjament de la plaça mitjançant una llosa de formigó amb fibres, amb un acabat raspallat i un tractament superficial mitjançant l’aplicació del sistema re-dox, de la mateixa manera que en fases anteriors.

 A diferència del camí central que s’usa principalment per a realitzar recorreguts entre l’esplanada del Fòrum i el Parc de la Pau, aquest camí arranjat en aquesta fase té un caràcter més paisatgístic i lúdic, quedant més integrat als jardins adjacents.

 Amb aquesta solució adoptada d’acabat de formigó raspallat es garanteix la seguretat, es millora la durabilitat i es minimitzen les posteriors despeses de manteniment.

 Les obres han estat realitzades per l’empresa l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, per un import de 32.829,67€ abans d’IVA.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat