Estructura retributiva

Classificació professional i esquema retributiu

La classificació professional al Consorci del Besòs s’articula mitjançant l’assimilació de les diferents categories als següents grups A1, A2, C1 i C2.

  • Personal laboral fixe i temporal

Pertanyen al grup assimilat A1: Director de Serveis Tècnics, Director de Serveis Generals, Tècnic de Medi Ambient, Tècnic Superior d’Arquitectura

Pertanyen al grup assimilat A2:  Cap d’Oficina i Gestor Comptable, Tècnic Mitjà d’Arquitectura, Gestor de Projectes Socials

Pertanyen al grup assimilat C1: Administratiu. C2: Auxiliar Administratiu

 

  • Personal d’Alta Direcció

La Gerència pertany al grup Assimilat A1

No es contemplen dietes per el personal d’Alta Direcció

Retribució Gerència: 76.360,06 € bruts anuals

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat