Conveni Marc de col·laboració per al desenvolupament del recinte de les tres xemeneies com a pol de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic

NÚM EXP.  26/19

Data signatura
Gener de 2019

Objecte
El present conveni de col·laboració té caràcter administratiu i té per objecte l’impuls dels nous usos innovadors al recinte de les Tres Xemeneies.

Entitats implicades
Consorci del Besòs
Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT HABITAT)

Vigencia
Té  una durada estimada de dos anys, sens perjudici que aquest termini pugui prorrogar-se per altres dos anys.

Addendes

Addenda I: Condicions de desenvolupament tècnic de la Fase 1 del Conveni així com les obligacions de les parts, subscrita el 21/01/19.

 

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat