Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs per a la realització dels treballs de connexió dels barris del districte de Sant Martí de Barcelona i dels barris de Sant Adrià de Besòs amb el parc de la Pau i el Port Fòrum, a través del Campus Diagonal-Besòs, obrint aquest barris al mar

NÚM EXP.  192/18

Data signatura
Setembre de 2019

Objecte
El present conveni té per objecte té per objecte regular la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el Consorci del Besòs, per a la realització dels treballs de connexió dels barris del districte de Sant Martí de Barcelona i dels barris de Sant Adrià de Besòs amb el parc de la Pau i el Port Fòrum, a través del Campus Diagonal-Besòs, obrint aquest barris al mar.

Entitats implicades
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Consorci del Besòs

 

Vigencia
La vigència del present conveni s’inicia en la data de signatura per totes les parts i tindrà una durada màxima de dos anys. En tot cas, el conveni deixarà de ser vigent des del moment que finalitzin les obres, i s’acompleixin totalment la resta de compromisos assumits per les parts.

    Documents

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat