Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs per a la realització d’un programa social pel període 2019-2021

NÚM EXP.  67/19

Data signatura
Mag de 2019

Objecte
El present conveni té per objecte establir una cooperació institucional i tècnica entre l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs que permeti la realització d’accions per a implementar diversos projectes derivats del desplegament de l’Agenda Besòs, en el marc de l’estratègia d’inclusió i la cohesió social al territori Besòs

Entitats implicades
Consorci del Besòs
Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona

Vigencia
A partir de la seva signatura i fins a 31 d’octubre de 2021.  Podrà ser prorrogat per un màxim d’un any.

    Documents

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat