Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Besòs per a l’execució del “Projecte Vesta”, un projecte pilot per a l’abordatge del sensellarisme pel període 2021-2023

NÚM EXP.  136/20

Data signatura
Setembre de 2021

Objecte
Aquest conveni té per objecte establir col·laboració institucional i tècnica per l’execució del Projecte VESTA, el qual té com a objectiu acompanyar persones/ famílies en situació d’alta vulnerabilitat residencial en les diferents dimensions de la seva vida, especialment en la inserció/ capacitació laboral, en la consecució d’ajuts o prestacions a les que tinguin dret i a la recerca d’un habitatge permanent.

Entitats implicades

Área Metropolitana de Barcelona

Consorci del Besòs

 

Vigència
Aquest conveni tindrà vigència de 3 anys des de la seva signatura, podent-se prorrogar per un any més.

Annex Conveni:

Projecte VESTA

 

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat