Conveni de col·laboració entre la Fundació Zoo Barcelona i el Consorci del Besòs per a la realització de projectes d’educació ambiental i de protecció i conservació del medi natural

NÚM EXP.  107/18

Data signatura
Juny de 2018

Objecte
Aquest Conveni té per objecte plasmar les condicions per les quals es durà a terme la col·laboració entre el Consorci i la Fundació per a impulsar, promoure i participar de manera conjunta en actes, projectes, divulgacions i altres relacionats amb el medi natural, la biodiversitat, l’educació ambiental i la protecció del medi natural en l’àmbit d’actuació del Consorci.

Entitats implicades
Consorci del Besòs
Fundació Barcelona Zoo

Vigencia
Tindrà una durada de quatre anys, podent ser prorrogat per acord exprés de les parts, per igual període de temps.

Addendes

Addenda I: Projecte de coneixement i divulgació de la biodiversitat en l’àmbit del Consorci del Besòs, subscrita el 13/06/18.

Addenda II: Treballs en l’àmbit de la biodiversitat i el medi natural; i en l’àmbit de l’educació mediambiental,  subscrita el 16/07/2021

 

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat