S’aprova definitivament la modificació dels estatuts del Consorci del Besòs

junta

Badalona ja és oficialment membre de ple dret del Consorci

Dimarts, 9 de maig de 2017

En la darrera sessió del Consell General del Consorci del Besòs celebrat en data 26 d’abril, els ajuntaments que formen part del Consorci, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, van restar assabentats de l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci del Besòs amb la publicació del text íntegre als butlletins oficials vigents (BOP i DOGC).

Els nous estatuts estableixen:

  • L’adhesió de l’Ajuntament de Badalona com a membre de ple dret del Consorci del Besòs amb el conseqüent augment de l’àmbit d’actuació territorial del Consorci.
  • L’ampliació de les competències del Consorci en l’àmbit social i econòmic per tal que el Consorci esdevingui un instrument útil més enllà de les mesures de caràcter urbanístic que duia a terme.
  • La creació de nous òrgans de govern: el Consell General com a òrgan màxim de govern del Consorci, i el Comitè executiu com a òrgan de composició més reduït que s’encarrega de la direcció immediata i de l’administració ordinària del Consorci.
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat