Biodiversitat i connectivitat ecològica

Biodiversitat i connectivitat ecològica

En general, els espais urbans es troben envoltats de natura. En l’àmbit del Besòs la situació és la inversa, la natura està envoltada d’espais urbans. Aquesta situació diferencial exigeix una especial cura en el tractament dels valors ecològics d’aquest entorn.

La biodiversitat, com a conjunt d’espècies d’un territori, és un bon indicador de millora i de salut ambiental. Cada una d’aquestes espècies és un madur programari biològic amb capacitat per superar els problemes que significa romandre en un ambient com el del Besòs. La biodiversitat no és un valor ecològic qualsevol, és el valor ecològic per excel·lència. Sense biodiversitat no hi ha ecosistemes ni qualitat ambiental.

La recuperació del tram final del riu Besòs ha estat fonamental per aconseguir la millora de la qualitat ecològica, la qualitat ambiental i, molt especialment, per afavorir l’ús social en un context molt necessitat de lleure ambiental. Anys després de la implantació del Parc Fluvial del Besòs, és patent l’èxit en termes de recuperació de la biodiversitat perduda. Actualment s’hi han descrit només de fauna vertebrada 7 espècies de peixos, 3 d’amfibis, 5 de rèptils, 166 d’ocells, i 7 de mamífers, en un riu on fa prop de 15 anys era abiòtic.

El Besòs prové d’un espai molt alterat i degradat, perquè la seva bio- diversitat hagi millorat ha calgut que les espècies trobin un espai amb les condicions de qualitat necessàries. Però, a més, han de poder-hi arribar, i és en aquest punt en el qual la connectivitat ecològica (la propietat del territori que assegura o facilita el moviment de les espècies) juga un paper primordial. No només cal que els espais oberts i el sistema d’espais verds tinguin una bona qualitat ecològica sinó a més, una continuïtat, la més alta possible.

Un dels objectius del Consorci del Besòs és dur a terme les accions oportunes per tal d’assegurar la mobilitat de les espècies en pro a millorar la biodiversitat. Aquesta estableix la salut i el valor ambiental del territori i, per tant, proveeix de qualitat i confortabilitat ambiental als ciutadans que hi viuen.

Objectiu 1

Millorar el coneixement sobre la biodiversitat.

Objectiu 2

Determinar i analitzar el sistema de connexions ecològiques que afecten l’àmbit i procurar per la seva qualitat i continuïtat ecològica.

Objectiu 3

Dur a terme les accions de restauració i/o de millora ecològica dels punts claus per assegurar la permeabilitat ecològica i evitar la fragmentació del territori.

ACCIONS

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat