Pla i programa 2014-2015

PORTADA2
Panoramica_13

PRESENTACIÓ

Després de 14 anys des de la seva creació, el Consorci del Besòs, constituït pels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Barcelona, a finals de l’any 2012 va iniciar una important transformació amb l’adhesió dels municipis de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet recuperant així la realitat territorial del tram baix del riu Besòs. La creació del parc Fluvial del Besòs l’any 2001, un dels parcs més importants de l’àmbit metropolità, ha possibilitat la recuperació d’aquest espai fluvial fortament degradat convertint-se així, en el veritable eix vertebrador de tot aquest entorn on viuen prop d’un milió de persones en el seu àmbit d’influència. Aquest fet ha permès reincorporar-lo a la vida de l’imaginari dels ciutadans, esdevenint un element que representa una oportunitat de futur per a ells i també per a la ciutat metropolitana.

En aquesta nova etapa, s’ha donat continuïtat a algunes tasques que es desenvolupen en els anteriors anys del Consorci però, sobretot, es potencia mitjançant propostes comunes dels ens consorciats un tractament territorial homogeni a tota la seva àrea. Aquest nou repte ha comportat una sèrie de canvis importants en l’estructura i organització del Consorci. S’han adaptat els Estatuts a la realitat dels nous objectius que cal assolir. En aquest sentit, s’han incorporat noves finalitats i competències, com ara treballar i desenvolupar estudis relacionats amb la millora de l’aprofitament de l’espai públic de l’entorn del Besòs, la millora de la qualitat i l’eficiència energètica i ambiental de les trames urbanes tenint en compte l’accessibilitat i la mobilitat generada; així com tenir cura del tractament de la infraestructura verda de tot aquest territori.

En conseqüència, tot això ha suposat una estructuració de l’equip humà del Consorci del Besòs, racionalitzant i fent més eficient la seva direcció, i incorporant alhora més contingut tècnic en els seus departaments per tal d’assolir les noves funcions.

El programa Pla i Programa recull succintament els objectius encetats pel Consorci del Besòs en aquest darrer any que hauran de tenir continuïtat en el decurs del proper mandat; i les accions més significatives que es preveuen dur a terme fins a la finalització del 2015. Es proposen uns objectius i unes accions tenint en compte els àmbits que s’indiquen a continuació: biodiversitat i connectivitat ecològica, qualitat ambiental del Parc Fluvial i barris del Besòs. Algun d’ells fan referència a la recuperació de nous espais urbans estratègics o el desenvolupament de transformacions urbanes iniciades. Altres intenten millorar la qualitat ambiental i l’eficiència energètica d’aquesta àrea del Besòs densament poblada.

  • Data:

    2014-2015

  • Estudi realitzar per:

    Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat