Contractació d’obres d’implantació d’un contenidor marítim adaptat a planta pilot compacte d’aigües freàtiques.

NÚM EXP.  120/2019

logo-unio-40-space

Objecte : contracte menor d’obres d’implantació d’un contenidor marítim adaptat a planta pilot compactee d’aigües freàtiques, en el marc del Projecte litoral Besòs territori sostenible, d’acord amb la resolució GAH/815/2018, de 19  d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril).

  • AdjudicatariAGUSTI Y MASOLIVER SA
  • Data adjudicació31/10/2019
  • Import22.063,19€
  • NIFA17000993
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat