Contractació de les obres pels treballs previs a la instal·lació d’una sonda de monitoratge

NÚM EXP.  198/18

logo-unio-40-space

Objecte : Obres pels treballs previs a la instal·lació d’una sonda de monitoratge de la qualitat de l’aigua al Parc Fluvial del Besòs (PECT), d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril).

  • AdjudicatariAgustí i Masoliver SA (AMSA)
  • Data adjudicació23/11/2018
  • Import5.363,42
  • NIFESA17000993
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat