Contractació del subministrament Kit Solar- PECT sensòrica

NÚM EXP.  150/17

logo-unio-40-space

Objecte : Subministrament d’un Kit Solar- PECT sensòrica (PECT), d’acord amb la Resolució GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril).

  • AdjudicatariPablo Martínez Estévez
  • Data adjudicació20/12/2017
  • Import7.566,59
  • NIF47351244V
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat