Aprovació inicial del Projecte Executiu per la connexió per a vianants entre els carrers Oristà (Vallbona) i bosc (Can Sant Joan) i arranjament del talús comprès entre el carrer Oristà i el Rec Comtal

Aprovació inicial del Projecte Executiu per la connexió per a vianants entre els carrers Oristà (Vallbona) i bosc (Can Sant Joan) i arranjament del talús comprès entre el carrer Oristà i el Rec Comtal  Descarregar el projecte. Veure l’anunci oficial.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat