Aprovació definitiva del Projecte executiu per a la connexió de vianants entre els carrers de Oristà (Vallbona) i Bosc (Can Sant Joan) i condicionament del talús comprès entre el carrer de Oristà i El Rec Comtal.

Aprovació definitiva del Projecte executiu per a la connexió de vianants entre els carrers de Oristà (Vallbona) i Bosc (Can Sant Joan) i condicionament del talús comprès entre el carrer de Oristà i El Rec Comtal. Descarrega l’anunci oficial.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat