Aprovació definitiva de la plantilla del personal de l’exercici 2017 del Consorci del Besòs

Aprovació definitiva de la plantilla del personal de l’exercici 2017 del Consorci del Besòs. Veure l’anunci oficial.