Perfil del contractant

exp 114/16
adjudicat
exp 221/15
adjudicat
exp 155/15
adjudicat
exp 108/15
adjudicat
exp 13/15
adjudicat

Licitació per a la contractació per procediment obert dels serveis d’assistència jurídica al Consorci del Besòs

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE A- OBJECTE DEL CONTRACTE Prestació de serveisd’assistència jurídica al Consorci del Besòs. B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ Base imposable 132.000...

Llegir més
exp 53/15
adjudicat

Licitació de les obres per a l’execució del Tram A: carrer Reixagó del Projecte executiu d’ordenaqció de l’espai públic a l’entorn del rec comtal entre els barris de Can Sant Joan i Vallbona

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE A- OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL TRAM A: CARRER REIXAGÓ DELPROJECTE EXECTIU D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC...

Llegir més

HORARI

Horari d’atenció al públic i registre de documents
MATINS: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h
TARDES: dimecres de 16.00 a 18.00 h

Atenent les Mesures per a la contenció de la COVID-19
Es recomana que abans de venir al Consorci es faci el tràmit/gestió per via telemàtica (info@consorcibesos.cat ) o be via telefònica (93 462 68 68), sempre que sigui possible, per evitar les trobades presencials.
També es demana que la gent porti la mascareta corresponent.

EDIFICI BESÒS

c/Olímpic s/n, pl.2
08930 Sant Adrià de Besòs
93 462 68 68
info@consorcibesos.cat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat