Perfil del contractant

exp 51/17
adjudicat

Licitació per la contractació de serveis mitjançant procediment obert per la redacció del pla d’emergència o d’autoprotecció del Parc Fluvial del Riu Besòs

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE A- OBJECTE DEL CONTRACTE Redacció del Pla d’emergència o d’autoprotecció del parc fluvial del riu Besòs. B- PRESSUPOST MÀXIM DE...

Llegir més
exp 47/17
adjudicat

Licitació per la redacció del projecte bàsic per l’actualització del sistema d’alerta hidrológica del Riu Besòs (SAHBE)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC PER L’ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D’ALERTA...

Llegir més
exp 29/17
adjudicat

Licitació dels serveis de neteja diària de les instal.lacions del Consorci del Besòs

CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DIÀRIA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CONSORCI DEL BESÒS. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  A- OBJECTE DEL CONTRACTE...

Llegir més
exp 145/16
adjudicat
exp 114/16
adjudicat
exp 221/15
adjudicat

HORARI

Horari d’atenció al públic i registre de documents:
De dilluns a dijous: matins de 8.30 a 14.30 h i tardes de 16.00 a 18.00h
Divendres: matins de 8.30 a 14.30h

EDIFICI BESÒS

c/Olímpic s/n, pl.2
08930 Sant Adrià de Besòs
93 462 68 68
info@consorcibesos.cat