Noves activitats al Parc Fluvial del Besòs i al Parc Fòrum

Noves activitats al Parc Fluvial del Besòs i al Parc Fòrum

Es compleixen 14 anys de la inauguració de la primera fase del Parc Fluvial del riu Besòs. Aquesta obra, cofinançada per la UE amb un cost total de gairebé 40 milions d’euros, ha representat un punt d’inflexió en la recuperació i transformació de tot el tram final de la conca del Besòs. En aquest temps, no només s’ha assolit una important millora ambiental i paisatgística, sinó que ha representat a més, un èxit social sense precedents. Milers de ciutadans el visiten cada any, essent un entorn per on passegen, van en bicicleta o practiquen tot tipus d’esports.

Aquesta consolidació de l’espai demana actualment una reflexió conjunta. Cal avaluar quines noves possibilitats, que com a espai públic de primer ordre, es poden desenvolupar al Parc. Cal intentar corregir algunes disfuncions actuals, com ara, la més alta afluència al marge esquerre que al marge dret. La qual cosa és així per les peculiars característiques del Parc.

Per altra banda, les activitats de lleure col·lectiu i individual canvien constantment. Quan es va redactar el Pla d’Usos del Parc Fluvial, era impensable que en el decurs dels anys s’arrelessin determinades pràctiques esportives en aquest espai. S’obren noves possibilitats d’usos com podria ser l’aprofitament de les zones dels sotaponts.

Per altra banda, el Parc Fluvial és un important equipament cultural i científic. La seva capacitat sensibilitzadora fa d’aquest espai públic la infraestructura idònia per a desenvolupar programes d’educació ambiental i de seguiment científic per posar en valor, per exemple, la seva capacitat de recuperació ambiental i paisatgística.

El Consorci del Besòs, conjuntament amb els ajuntaments, vol dinamitzar els usos del Parc Fluvial del riu Besòs, sempre amb coherència amb les necessàries condicions de seguretat.

Objectiu 24

Impulsar un programa de millores mediambientals i d’accessibilitat que reculli les necessitats actuals dels seus usuaris compatibles amb el seu règim hidrològic.

Objectiu 25

Incorporar el Parc Fluvial com un escenari urbà més de les activitats socials dels municipis de l’entorn.

Objectiu 26

Recollir les demandes expressades reiteradament sobre el funcionament del Parc Fluvial per part dels usuaris.

Objectiu 27

Donar visibilitat des dels barris dels entorns al Parc Fluvial.

ACCIONS

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat