Memòria de Gestió 2014

43
49

PRESENTACIÓ

L’any 2014, el Consorci del Besòs ha consolidat l’inici d’una nova etapa encetada l’any anterior. L’adhesió al Consorci dels municipis de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac ha permès recuperar una realitat territorial del conjunt del tram baix del riu Besòs. Aquest territori densament poblat ha viscut una important transformació gràcies a la recuperació del Parc Fluvial del Besòs. Avui en dia, és un parc que vertebra tot el seu entorn com a espai públic que gaudeix la ciutadania i s’ha convertit clarament en un element metropolità d’oportunitat de futur per contribuir a la cohesió social i construcció d’identitat d’aquest territori.

En aquesta nova etapa, els objectius del Consorci del Besòs han potenciat a través de propostes comunes un tractament territorial homogeni a tota la seva àrea. En la present memòria es recullen les propostes i treballs endegats en el decurs del 2014, estructurats en diferents eixos o àmbits d’actuació que segueixen les línies aprovades per la Junta de Direcció del Consorci del Besòs en el Pla i Programa d’activitats del 2014- 2015, i que s’indiquen a continuació:

 1. Biodiversitat i connectivitat ecològica
 2. Qualitat ambiental
 3. Accessibilitat i mobilitat
 4. Infraestructura verda
 5. Teixits productius
 6. Desenvolupament de noves àrees urbanes
 7. Els barris del Besòs
 8. Activitats al Parc Fluvial del Besòs i al Parc Fòrum

S’ha treballat en la millora de la qualitat ambiental sobretot pel que fa referència a l’increment d’eficiència energètica, en l’estudi per l’aprofitament dels recursos hídrics subterranis, en la gestió de les xarxes de serveis de climatització i en la recollida de residus. Des del punt de vista territorial s’ha avançat en la urbanització del sector de La Catalana, en la recuperació de l’espai públic al llarg del Rec Comtal, en la millora del Parc Fluvial del riu Besòs, en la recuperació del front litoral del marge esquerre del Besòs, i s’han iniciat les reflexions sobre el procés de desenvolupament urbanístic del polígon industrial de Monsolís, entre d’altres.

En un altre ordre de consideracions, el 2014 ha estat un any important pel Consorci del Besòs quant a la concreció de les transformacions iniciades l’any anterior en matèria d’estructura organitzativa, així com de les millores en la incorporació de noves eines informàtiques.

 • Data:

  Octubre 2015

 • Estudi realitzar per:

  Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat