Memòria de Gestió 2013

RiuJoanSansa201202
Panorama_Montcada StJoan

PRESENTACIÓ

El Consorci del Besòs després de 14 anys de la seva creació amb els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i de Barcelona, l’any 2012 va iniciar una important transformació amb l’adhesió dels ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, recuperant així una realitat territorial del tram baix del riu Besòs.

La creació del Parc Fluvial del Besòs l’any 2001, un dels parcs més importants de l’àmbit metropolità, ha possibilitat la recuperació d’aquest espai fluvial fortament degradat convertint-se així, en el veritable eix vertebrador de tot aquest entorn on viuen prop d’un milió de persones en el seu àmbit d’influència. Aquest fet ha permès reincorporar-lo a la vida i a l’imaginari dels seus ciutadans, esdevenint  un element que representa una oportunitat de futur per a ells i també per la ciutat metropolitana.

En aquesta nova etapa, l’objectiu del Consorci del Besòs és potenciar a través de propostes comuns un tractament territorial homogeni a tota la seva àrea. En la present  memòria es recullen les propostes i treballs endegats en el decurs del 2013 estructurats en diferents àmbits des del planejament urbanístic; el desenvolupament d’infraestructures; la millora ambiental i l’eficiència  energètica de la trama urbana; la gestió i disseny del nou espai públic, que en definitiva tenen un paper important per garantir la qualitat de vida dels ciutadans dels barris adjacents al Besòs.

Les línies de treball estan diferenciades en projectes Estratègics que afecten a tot l’àmbit, com ara la recuperació per a usos no consumptius de l’excedent d’aigües freàtiques, promoure la implantació del vehicle elèctric, millorar la biodiversitat i connectivitat dels espais oberts a l’entorn del Besòs o la gestió de xarxes per augmentar l’eficiència ambiental i energètica.

Per altra banda, es recullen propostes iniciades per aquest territori com la recuperació de l’espai públic al llarg del Rec Comtal, la millora del Parc Fluvial del riu Besòs, la recuperació del front litoral del marge esquerre del Besòs, les reflexions sobre el polígon industrial de  Monsolís, entre d’altres.

Per últim, en aquesta nova etapa, el Consorci també s’ha dotat d’una nova infraestructura informàtica, d’un gestor documental, i d’una nova imatge corporativa; així com  s’ha adaptat als nous reptes ambientals, adquirint nous vehicles d’electromobilitat pels desplaçaments diaris del seu personal

  • Data:

    Abril 2014

  • Estudi realitzar per:

    Consorci del Besòs


Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat